Een groenblauw schoolplein maak je samen (met KRACHTGROEN)!

KRACHTGROEN helpt scholen bij het ontwerpen van een natuurlijk en avontuurlijk schoolplein volgens hun eigen wensen. Bovenal bieden we praktische kennis en methodes om het vernieuwde plein jarenlang groenblauw te houden.

Een speelplein maken dat over vijf of tien jaar nog steeds goed werkt en er mooi uitziet, een duurzaam groenblauw plein, daar komt passend maatwerk, slim samenwerken en levendig beheer en onderhoud bij kijken. Heb je ook zin om te beginnen?

Schoolpleinen

Het is onze ambitie om duurzame groenblauwe schoolpleinen te maken.

Samenwerking met de wijk, met ouders en uiteraard kinderen en leerkrachten is zeker zo belangrijk als welke bomen en struiken er worden aangeplant.

Samen ontwerpen staat aan de basis van een duurzaam schoolplein. Wij staan ervoor om een participatief en co-creatief proces aan te gaan met de school, leerkrachten, ouders, kinderen en de buurt. Als je mee mag denken over het ontwerp, wat er komt, waarom en hoe, dan voel je je al gauw mede-eigenaar van het plein en dan is de stap naar samen (aanleggen,) beheren en onderhouden snel gezet.

Dit is hoe wij het aanpakken:

Schoolpleinen

2 Pleinworkshop

De co-creatieve workshop vindt plaats op het plein en is bestemd voor iedereen, leraren, ouders, kinderen en buurtgenoten. De workshop bestaat uit verschillende speelse, interactieve brainstormachtige onderdelen. We halen hier veel informatie op over de wensen, dromen en behoeften: wat willen de kinderen zelf? Welke leraren, ouders of buurtgenoten willen meehelpen?

Tijdens deze stap stellen we een ‘kernteam’ samen van school, actieve ouders, gemeente en mogelijk andere betrokkenen waarmee we gaandeweg het proces een korte lijn zullen onderhouden.

Schoolpleinen

3 Voorlopig ontwerp

De resultaten van de gezamenlijke workshop sessies koppelen we terug in de vorm van Kansenkaart, dit is een handschets die ook makkelijk te ‘lezen’ is door de kinderen. Deze kaart wordt gepresenteerd aan alle betrokkenen en besproken met het kernteam. Deze kansenkaart gaan we vertalen naar een definitief ontwerp en een stappenplan. De mensen, leraren, ouders of buurtgenoten die een sterke wens of een goed idee hebben, worden ‘mede-eigenaar’ van het plan. Zij worden uitgenodigd om hun eigen wens mee uit te werken en te realiseren.

Schoolpleinen

5 Uitvoeringsplan en opzet beheer en onderhoud

Met het definitieve ontwerp maken we ook een beplantingsplan met seizoenskalender en een stappenplan voor het onderhoud. Indien nodig is het een meerjarenplan, waarin we ook rekening houden met de wensen die nu nog niet uitgevoerd kunnen worden. Vanzelfsprekend leveren wij de juiste bouw- en detailtekeningen en kostenramingen die nodig zijn om het plan tot een succes te maken. Via het kernteam en de mede-eigenaren is de school vanaf nu in staat om hun droomplein te realiseren en onderhouden samen met leraren, ouders, en buurtgenoten.

Schoolpleinen
Schoolpleinen

1 Analyse

Als eerste onderzoeken we wat de beweegreden is voor de school om een groen-blauw schoolplein te maken? Hoe groen wordt het? Hoe blauw? Hoe past het in het onderwijsprogramma?

Ook een ruimtelijke en sociale analyse hoort bij deze eerste stap. We inventariseren het plein zelf, waar staat de zon, waar is er schaduw, wat is de omvang, welk groen/ blauw is er al en welke entrees zijn er en waar. We observeren hoe het plein nu gebruikt wordt en door wie. Wordt het ook na schooltijd gebruikt?

Schoolpleinen

Speelstijlen: een nieuw plan maken voor een schoolplein biedt een kans om de verschillende speelstijlen van kinderen een eigen plek te geven. De klassieke betegelde schoolpleinen worden vaak gedomineerd door voetballende “rauwers”. In een nieuw plan kan er ook meer rekening gehouden worden met de douwers, schouwers en bouwers. De ervaring leert dat er minder confrontaties en irritaties ontstaan als er meer variatie is en alle kinderen hun plek vinden op het plein. Wij betrekken de kinderen zelf natuurlijk bij het maken van het ontwerp. Ook de kleintjes onderschatten wij niet! Vaak hebben zij de beste ideeën!

Schoolpleinen

4 Definitief ontwerp

De reacties op de kansenkaart worden verwerkt in het definitieve ontwerp.

Tijdens een ‘pleinfeest’ wordt het plan gepresenteerd en zo wordt er op een feestelijke manier een start gemaakt met de uitvoeringsfase. De mede-eigenaren presenteren zelf hun wens, vertellen wat ze gaan doen en maken mensen enthousiast om mee te helpen.

Schoolpleinen

6 Train de trainer!

Optioneel voor ouders, leraren en andere betrokkenen geven wij een ‘Train the trainer’ cursus. Hiermee helpen wij het natuuronderwijs een plek te geven door het ontwikkelen van een groenblauw lesprogramma samen met de betrokken leraren.

Hebben jullie er zin in?

Neem contact met ons op voor een eerste vrijblijvende gesprek!

SDG-targets

Schoolpleinen

Target 11.7 Toegankelijk maken van veilige, inclusieve groene en openbare ruimtes

Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.

Schoolpleinen

Target 4.7 Educatie voor duurzame ontwikkeling en wereld burgerschap

Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.