Bloemhof Rotterdam, Groene kansen voor de buurt

KRACHTGROEN werkt mee aan een groenonderzoek in de wijk Bloemhof in Rotterdam Zuid. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het project ‘Oog voor de buurt, ontwerpkracht in de aandachtswijken’. SL studio & KRACHTGROEN werken hierin samen met een multidisplinair team bestaande uit DAF architecten, CONCEPT0031 en Gentlemen Architecture. Elk buro richt zich op een specifiek vraagstuk als openbaar groen, woningvoorraad en verkeer.

In het project ‘Oog voor de buurt’ kan vanuit een aandachtswijk door gemeenten zelf, woningcorporaties en bewoners een vraag worden neergelegd bij het Atelier van de Rijksbouwmeester. Het Atelier zet vervolgens expertise van ontwerpend onderzoekers in. De projecten hebben tot doel om in korte tijd te komen tot een visie waarvan onderdelen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Voor de wijk Bloemhof is het vraagstuk ‘Bewoners terug op straat’ geformuleerd door woningcorporatie Woonstad Rotterdam en de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie over het project ‘Oog voor de buurt’ vindt u hier

Bloemhof Rotterdam, Groene kansen voor de buurt projecten samenwerking