01. Lab Krachtgroen van start!

01. Lab Krachtgroen van start! onderzoek oud

Vorige week is ons lab Krachtgroen met workshops en excursies vliegend van start gegaan. In Schiedam werden we vergezeld door de stadsecoloog die ons met een hand vol kikkerdril de rijke natuur van het Beatrixpark toonde en in het Zuiderpark van Rotterdam zagen we nieuwe vormen van ‘groengebruik’, het strandje wordt gebruikt als oefenplek voor ‘free running’. De komende drie maanden zullen we aan de hand van 3 casestudies; Beatrixpark in Schiedam, De Binkhorst in Den Haag en De Blauwe verbinding in Rotterdam de betekenis en potentie van groene ruimte op verschillende schaalnivo’s in stedelijke gebieden verkennen en onderzoeken op welke wijze verbindingen van stad naar buitengebied kunnen worden versterkt.

Deze week gaat het team verdeeld in tweetallen de sociale en fysieke structuur van onze casestudies in kaart brengen. Hoe wordt de groene ruimte gebruikt, wie gebruikt de ruimte en wie niet en wat is de identiteit van de groene ruimte? Staat de groene ruimte op de ‘mental map’ van degenen die geacht worden de ruimte te gebruiken? Hoe komt de fysieke verbinding van stad tot buitengebied tot stand? Zijn er fysieke en/of mentale barrieres tussen het groen in de stad en het buitengebied. Met behulp van omgevingstechnologe Karin Mulder zullen wij onderzoeken hoe groene ruimte beter aan kan sluiten op de wensen/belevingswereld van de beoogde gebruikers.