KRACHTGROEN

de groene ruimte in de stad!
Home algemeen
KRACHTGROEN ONTWIKKELT

Krachtgroen ontwikkelt een strategie waarin gebruikers, ontwerpers, beheerders en overheid kunnen elkaar ontmoeten om samen groene ruimte te creëren en te beheren.

Home algemeen
KRACHTGROEN ONTWERPT

Krachtgroen ontwerpt en initieert nieuwe vormen van beheer, co-produceert groene ruimte, regisseert groene top-down processen en bottom-up initiatieven en maakt groen houdbaar.

Home algemeen
KRACHTGROEN ONDERZOEKT

Krachtgroen onderzoekt nieuwe beleids- en ontwerpinstrumenten zoals een interactief platform waarop partijen binnen het raamwerk groene ruimte vinden en ontwikkelen.